Wat is een LCA studie?

Wat is een LCA studie?

Een LCA studie is een milieu gerichte methode om in kaart te brengen wat de invloed van menselijke activiteiten en producten is op het milieu. In een LCA studie wordt de gehele levenscyclus van een activiteit of product bekeken.

De activiteit van een product start bij de winning van grondstoffen via productie en gebruik van het product, of het hergebruik van het product (mocht dit product zijn gerecycled). Het eindigt met de afvalverwerking van het product. Oftewel: vanaf de geboorte tot het graf. Omdat er verschillende processen worden geanalyseerd, wordt een LCA studie als een vorm van ketenanalyse beschouwd.

Stappen LCA studie

LCA bestaat uit een aantal verschillende stappen voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. De belangrijkste stappen zijn:

 • LCI oftewel: Life Cycle Inventory: In deze stap wordt alle informatie verzameld die te maken heeft met de schadelijke stoffen die tijdens de levenscyclus van het product of activiteit worden uitgestoten. Ook wordt er gekeken welke grondstoffen worden gebruikt binnen de levenscyclus. Verder kunnen ook andere factoren die met milieu te maken hebben in een LCI voorkomen, zoals de productie van geluid of stank.
 • LCIA oftewel: Life Cycle Impact Assessment: In deze stap worden alle gegevens die zijn verzameld gedurende het LCI (Life Cycle Inventory) proces beoordeeld. Hiermee wordt aangetoond wat de milieueffecten zijn van het product of activiteit, en of het product of activiteit hier direct of indirect verantwoordelijk voor is.

Scorelijst

De uitkomst van een LCA-studie is een soort milieu profiel. Dit is een scorelijst met alle milieueffecten die het product of activiteit heeft. In dit profiel ziet men welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus.

Een LCA studie kan – in combinatie met aanverwanten instrumenten – een concreet beeld opleveren wat de mogelijke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden in de bedrijfsvoering.

In de eerste instantie was LCA ontwikkeld voor het beoordelen van producten. Echter kan deze studie veel breder worden ingezet. Zodra een levenscyclus een rol speelt of een scorelijst voor een product van toegevoegde waarde is, kan LCA worden ingezet.

LCA studie plastic verpakkingen

Bent u benieuwd wat de impact is op het milieu van uw plastic verpakkingen? Neem dan contact met ons op. Na een mogelijke verduurzamingsslag kunnen wij de milieuwinsten wetenschappelijk onderbouwd in kaart brengen. Zaken die de impact op het milieu kunnen beperken én waarbij KIVO u kunt helpen zijn:

 • Dunnere folies produceren mét behoud van de mechanische eigenschappen
 • Inzet biobased materialen (lees hier: Wat zijn bioplastics?)
 • Meerlaagse niet-recyclebare laminaten vervangen voor recyclebare laminaten
 • Inzet gerecycled plastic, (zowel PIR als PCR) dit kan komen vanuit onze eigen recyclingfabriek REKS

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact op met een van onze ervaren werknemers via onderstaand contactformulier. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.  Voornaam:

  Achternaam:

  Bedrijf:

  Telefoon:

  E-mail:

  Bericht:

  Hoe heeft u ons gevonden?

  Naar welke vestiging wilt u het bericht sturen? (Nederland/Kosovo) :

  Door: Theo Schilder Director of Business Development 26 november 2020