Alles wat je moet weten over Verpact

alles wat je moet weten over verpact

Verpact is sinds kort een nieuw begrip in de verpakkingsindustrie. Als producent of importeur van verpakkingsmateriaal ga je nog vaak met Verpact te maken krijgen. Lees daarom alles wat je moet weten over Verpact in dit artikel.

Wie zijn Verpact?

Vanaf 1 januari 2024 zijn Stichting Afvalfonds Verpakkingen, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), Nedvang en Stichting Nederland Schoon (Supporter van Schoon) gefuseerd in één organisatie. Deze organisatie heeft sinds 1 maart 2024 de naam: Verpact.

Wat doet Verpact?

Verpact staat aan de voorhoede van de verpakkingsindustrie in Nederland en speelt daarbij een belangrijke rol in het bevorderen van circulariteit binnen de verpakkingsketen. De inspanningen van Verpact zijn gericht op het efficiënt inzamelen en recyclen van verpakkingen, inclusief het stimuleren van het statiegeldsysteem. Door producenten en consumenten te begeleiden naar circulaire keuzes en hergebruik te bevorderen, draagt Verpact bij aan het behoud van waardevolle grondstoffen in de keten en aan het verminderen van zwerfafval en microplastics. Kortom, Verpact zet zich actief in om de milieu-impact van verpakkingen aanzienlijk te verminderen.

Enkele initiatieven van Verpact

Om de circulariteit binnen de verpakkingsketen te bevorderen en de milieu-impact van verpakkingen te verkleinen heeft Verpact enkele initiatieven opgezet. Eén van de initiatieven van Verpact is Supporter van Schoon, een programma gericht op het voorkomen van zwerfafval. Als onderdeel van hun streven naar duurzaamheid omvat Verpact ook het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), dat organisaties ondersteunt bij het maken van weloverwogen en haalbare verpakkingskeuzes. Ook Statiegeld Nederland is een initiatief van Verpact. Dit initiatief zorgt ervoor dat verpakkingen niet in het milieu terechtkomen en/of dat ze als restafval worden ingeleverd, waardoor ze geen milieuschade kunnen opleveren en beter gerecycled kunnen worden.

Verpact neemt producentenverantwoordelijkheid op zich binnen de verpakkingsindustrie

Verpact zet zich in voor de producentenverantwoordelijkheid binnen de verpakkingsindustrie in Nederland. Als vertegenwoordiger van producenten en importeurs maken ze zich sterk voor een efficiënte en effectieve uitvoering van deze verantwoordelijkheid.

Dit houdt onder meer in dat Verpact, zoals eerder genoemd, verantwoordelijk is voor het coördineren van de inzameling, sortering en recycling van verpakkingen, inclusief het beheer van het statiegeldsysteem. Deze aanpak, gebaseerd op het principe van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), stelt Verpact in staat om jaarlijks verslag uit te brengen aan de overheid over het behalen van de wettelijke recyclingdoelstellingen. Dit collectieve initiatief voorkomt een lappendeken van verschillende systemen en zorgt voor een gestroomlijnde aanpak.

Verpact hanteert het ‘vervuiler betaalt ’principe

Verpact hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’, waarbij de bijdrage van bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, afhankelijk is van de complexiteit van de verpakking. Zo wordt er een eerlijke verdeling gerealiseerd van de kosten voor inzameling en recycling over gemeenten, sorteerders en recyclers. Alles wat Verpact in werking stelt, is gebaseerd op het behalen van de recyclingdoelstellingen die zijn vastgesteld door de Nederlandse overheid, zo ook dit principe. Het doel achter ‘de vervuiler betaalt’ is dat producenten gaan nadenken over duurzamere verpakkingsoplossingen. Is jouw verpakking namelijk goed recyclebaar? Dan betaal je minder voor jouw verpakkingen die de markt betreden, dan wanneer dit niet het geval is. De meest recente maatregel om het gebruik van duurzame, recyclebare verpakkingen te bevorderen, is de Tariefdifferentiatie 2.0.

 

Door: Theo Schilder Director of Business Development 8 maart 2024