Aanpak

 1. 1.

  Inventarisatie
  bij de klant

 2. 2.

  Analyse van monstermateriaal

 3. 3.

  Innovatief voorstel
  naar de klant

 4. 4.

  Proef o.b.v.
  KIVO-voorstel

 5. 5.

  Orders/
  contract


Inventarisatie bij de klant

Bij de klant worden gegevens verzameld, zoals de folie die wordt gebruikt, de verpakkingsmachine, het verbruik, de bestelgrootte, wensen t.a.v. snelheid en eventuele problemen die men heeft. We nemen ook een monster van de huidige folie.

Analyse van het monstermateriaal

In ons eigen lab wordt de folie getest op een aantal eigenschappen die de sterkte van het materiaal definiëren. Indien nodig volgt overleg met grondstofleveranciers.

Innovatief voorstel naar de klant

Na analyse van de folie, vergelijken we de gevonden materiaaleigenschappen met de door ons opgebouwde database. Per toepassing kunnen wij dan een goed voorstel voorleggen aan de klant. Het uitgangspunt is dat het KIVO-voorstel minstens net zo sterk moet zijn als het geanalyseerde monster. Zaken als mogelijke besparing door diktereductie, betere sealeigenschappen en hogere afvul/inpaksnelheid nemen wij standaard mee in het KIVO-voorstel. Uiteraard wordt dit voorstel financieel onderbouwd, waarbij de jaarlijkse besparingen worden getoond.

Proef o.b.v. KIVO-voorstel

Na akkoord op ons voorstel, stellen wij voor eerst een proefrol te leveren. Deze test u op uw lijnen onder begeleiding van ons. Bij het testen kijken wij of er eventuele aanpassing van de machine-instellingen nodig zijn.

Orders/contract

Na het succesvol verwerken van de proefrol kunnen we opschalen. Hiermee maken we u en uw operators geleidelijk vertrouwd met onze nieuwe innovatieve folie. Samen met u als partner bespreken we hoe we de aanvoer en gewenste service in de toekomst borgen. Klik hier voor de verkoopvoorwaarden.