Symbolen op plastic verpakkingen

Symbolen op plastic verpakkingen

Alle plastic verpakkingen, van plastic bakjes tot en met plastic zakjes, zijn voorzien van symbolen. Deze symbolen kunnen iets zeggen over het soort materiaal, de bron van het materiaal van een verpakking of over de manier waarop er na gebruik met de verpakking moet worden omgegaan, de afvalfase. De symbolen hebben alleen betrekking op de verpakking en niet op het verpakte product.

In het volgende overzicht wordt per categorie uitgelegd waar alle symbolen voor staan.


Symbolen over soorten plastic


PET-symbool

  • pet symbool

   PET of PETE staat voor polyethyleentereftalaat. Dit symbool zie je vooral terug op grote en kleine flessen frisdank en water. PET is een thermoplastische polyester en is eenvoudig te recyclen wanneer het op de juiste manier wordt weggegooid.

HDPE-symbool

   • hdpe symbool
    HDPE is een afkorting voor High Density Polyethylene en staat voor hoge dichtheid polyetheen. Dit materiaal is een dikkere, minder transparante plasticsoort die je vooral terugziet in bijvoorbeeld shampooflessen, flessen met sap, speelgoed en vuilniszakken. Het is veilig, je kunt het opnieuw gebruiken en het is eenvoudig recyclebaar.

PVC-symbool

    • pvc symbool

     PVC staat voor polyvinylchloride. Je vindt PVC in douchegordijnen, zwembadjes, matrasbeschermers, slabbetjes, flessen van schoonmaakmiddelen en andere producten. Bij de productie komt het giftige dioxine vrij en weekmakers worden in deze soort veel toegevoegd.

LDPE-symbool

     • ldpe symbool
      LDPE is een afkorting voor Low Density Polyethylene en staat voor lage dichtheid polyetheen. Dit materiaal wordt gebruikt voor zachte plastic producten zoals krimpfolie, plastic stomerijhoezen en autostoelhoezen. Het is één van de veiligere plasticsoorten en kan goed gerecycled worden.

PP -symbool

      • pp symbool
       PP is de afkorting voor Polypropeen en is één van de meest geproduceerde kunststoffen ter wereld. Dit materiaal wordt gebruikt in harder, flexibel plastic zoals speelgoed, maar ook in bekertjes, rietjes en bakjes. Het is een veilige soort plastic en is goed recyclebaar.

PS-symbool

       • ps symbool
        PS staat voor polystyreen en wordt gebruikt voor hardere plasticsoorten zoals wegwerpbekertjes en –bestek en voor styrofoam wat gebruikt wordt voor vleesbakjes in de supermarkt. Het wordt ook wel piepschuim genoemd. De producten kunnen styreen lekken, dat mogelijk neurologisch schadelijk is en andere negatieve gezondheidseffecten heeft. Daarnaast komt dit soort plastic vaak in het milieu terecht doordat het uiteenvalt in kleinere stukjes en daardoor moeilijk op te ruimen is.

Other-symbool

        • other symbool
         Onder de noemer, Other, vallen de overige en gemengde kunststoffen. Hierbij kan gedacht worden aan: PC (polycarbonaat), PU (polyurethaan), acryl, polyamide, bioplastics en vele andere combinaties van plastics die niet passen bij één van de andere types.

Onderstaande symbolen hebben betrekking op de bron van het materiaal van een verpakking.


Der Blaue Engel symbool

         • der blaue engel keurmerk
          Der Blaue Engel keurmerk is het oudste milieukeurmerk ter wereld. Het is oorspronkelijk een Duits keurmerk, maar wordt ook in Nederland gebruikt. Het keurmerk geeft aan dat het product minder milieubelastend is dan soortgelijke producten. In het symbool zelf staat per verpakking aangegeven op welk gebied het product minder milieubelastend is, bijvoorbeeld ‘energiebesparend’. Een onafhankelijke jury beoordeelt of een product het keurmerk krijgt. Deze beoordeling vindt elke 2-3 jaar opnieuw plaats.De folie voor de productie van potgrondzakken van KIVO is gecertificeerd met het Blaue Engel keurmerk. Hier leest u meer over het Blaue Engel keurmerk.

Cradle to Cradle (C2C) symbool

          • Cradle to Cradle symbool
           Cradle to Cradle (C2C) is een internationaal keurmerk met vijf niveaus: basis, brons, zilver, goud en platina. Met Cradle to Cradle (wieg tot wieg) wordt gedoeld op de kringloop van een product. Het keurmerk geeft aan of de materialen na gebruik nuttig inzetbaar zijn in een ander product. Een product wordt op vijf aspecten beoordeelt: samenstelling van de materialen, mogelijkheden tot hergebruik van de materialen, gebruik van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer, en sociale rechtvaardigheid.De centrale gedachte achter Cradle to Cradle, is dat de gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product.

EU Ecolabel symbool

           • EU Ecolabel symbool

            Het EU Ecolabel is een Europees milieukeurmerk voor non-food producten en diensten. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn duurzamer geproduceerd. Het keurmerk stelt strenge eisen aan het gebruik van energie, grondstoffen, water en schadelijke stoffen. In elke EU-lidstaat is een bevoegde instantie verantwoordelijk voor de implementatie van het symbool. In Nederland is dit de Stichting Milieukeur (SMK)

Milieukeur (SMK)

            • Milieukeur (SMK) symbool

             Milieukeur (SMK) is een certificering voor diensten en producten gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) hiervan. Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van productieprocessen. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar verschillende thema’s zoals Grondstoffen, Energie en klimaat, Schadelijke stoffen, Waterkwaliteit en -kwantiteit en Verpakking en afval. Het keurmerk wordt gecontroleerd door Centrale Colleges van Deskundigen.

OK Biobased

             • OK Biobased symbool

              Het OK biobased logo geeft aan of een product uit hernieuwbare materialen bestaat. Producten met het keurmerk kunnen kunststoffen zijn op basis van cellulose, melkzuur of zetmeel. Het kent vier niveaus, van verpakkingen die voor minimaal 20 procent (één ster) tot verpakkingen die voor maximaal 80 procent (vier sterren) uit hernieuwbare materialen bestaan. Het logo zegt niks over de composteerbaarheid of recyclebaarheid van de verpakkingen. TüV Austria (voorheen AIB Vinçotte) is de certificeerder en controleur van keurmerk. Lees hier meer over bioplastics.


Symbolen over afval


Onderstaande symbolen schaffen informatie over hoe er na gebruik met de verpakking moet worden omgegaan of hoe een verpakking verwerkt wordt in de afvalfase.

Zwerfafval symbool

              • zwerfafval symbool

               Het Zwerfafval symbool wordt gebruikt op verpakkingen die vaak in het milieu belanden als zwerfafval. De symbolen vragen de consument de verpakking in een afvalbak te gooien en niet op straat. Deze logo’s kunnen vrijwillig gebruikt worden en worden niet gecontroleerd.

               .

Met welk symbool wordt een composteerbaar plastic aangeduid?

Kiemplant logo

               • kiemplant logo symbool
                Het kiemplant-logo of seedling-keurmerk wordt gebruikt voor verpakkingen die industrieel composteerbaar zijn. De logo’s staan op zakjes, hoesjes en bakjes van composteerbaar kunststof. Alleen composteerbare zakken (met Kiemplantlogo of OK-compostlogo) om je groente-, fruit- en tuinafval in te verzamelen mogen in de gft-bak. Andere composteerbare verpakkingen en composteerbare producten moeten bij het restafval. Het is namelijk niet duidelijk of de doorlooptijd in de industriële composteerinstallatie lang genoeg is om composteerbare plastics binnen die tijd goed af te breken. De verpakkingen mogen ook niet thuis op de composthoop, daar vergaan dergelijke materialen ook niet goed.

                .

OK Compost-keurmerk

                • OK Compost-keurmerk symbool

                 Het OK Compost-keurmerk heeft dezelfde betekenis als het kiemplant-logo. Het keurmerk geeft aan of een verpakking industrieel composteerbaar is.

OK Compost HOME-keurmerk

                 • OK Compost HOME-keurmerk symbool

                  Het OK Compost HOME-keurmerk garandeert dat het product geschikt is om thuis gecomposteerd te worden. De duur van het composteren is hier anders dan in een industriële composteerinstallatie doordat het volume en de temperatuur niet constant zijn. Er is geen Europese norm voor dit keurmerk.

Het OK Biodegradable keurmerk geeft aan dat het materiaal biologisch afbreekbaar is in de natuur. Ook hier is geen Europese norm voor. Er zijn drie varianten van het OK Biodegradable symbool:

OK Biodegradable MARINE label

                  • OK Biodegradable MARINE label symbool

                   Het OK Biodegradable MARINE label geeft de garantie dat de verpakking volledig biologisch afbreekbaar is in natuurlijk zout water.

OK Biodegradable SOIL label

                   • OK Biodegradable SOIL label symbool

                    Het OK Biodegradable SOIL label garandeert dat de verpakking volledig biologisch afgebroken wordt in de bodem.

OK Biodegradable WATER label

                    • OK Biodegradable WATER label symbool

                     Het OK Biodegradable WATER label garandeert dat de verpakking volledig biologisch afbreekbaar is in een natuurlijk zoetwatermilieu.

Möbius loop symbool

                     • Möbius loop symbool

                      Dit bekende symbool wordt de Möbius loop genoemd. Deze wordt zowel gebruikt voor verpakkingen die recyclebaar zijn als voor verpakkingen die gerecycled materiaal bevatten. Het getal voor de hoeveelheid gerecycled materiaal wordt berekend volgens een in de norm ISO 14021 vastgelegde methodiek.

Plastic Heroes symbool

                     • Plastic Heroes symbool

                      Het Plastic Heroes symbool is ontstaan als onderdeel van de Plastic Heroes campagne die Stichting Proloog in 2008 startte. Het logo geeft aan dat de plastic verpakking gerecycled kan worden en bij het kunststofafval thuishoort. Het gebruik van dit symbool wordt niet gecontroleerd en is ook niet verplicht, maar dient als hulpmiddel voor de consument.

Contact opnemen

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel over symbolen op plastic verpakkingen? Neem dan contact met ons door hieronder het contactformulier in te vullen. Wij doen ons best dezelfde dag nog contact met u op te nemen.  Voornaam:

  Achternaam:

  Bedrijf:

  Telefoon:

  E-mail:

  Bericht:

  Hoe heeft u ons gevonden?

  Naar welke vestiging wilt u het bericht sturen? (Nederland/Kosovo) :

  Door: Theo Schilder Director of Business Development 12 juni 2020