Wat is PCR plastic?

Wat is PCR plastic

Wat is PCR? PCR is een afkorting voor post-consumer recycled. PCR-producten worden gemaakt van gerecycled plastic uit weggegooid materiaal afkomstig uit huishoudens, commerciële-, industriële- en institutionele inrichtingen. Omdat post-consumer waste wereldwijd de grootste afvalstroom is, wordt er continu gezocht naar manieren om de grootte van deze stroom terug te dringen.

Om PCR plastic te maken wordt afval omgezet tot grondstof. Dit maakt het een zeer milieuvriendelijke oplossing. In het volgende artikel beantwoorden wij veel gestelde vragen over dit materiaal.

1. Hoe wordt PCR plastic gemaakt?

Er is nu antwoord gegeven op de vraag: ”wat is PCR?’, maar hoe wordt PCR plastic gemaakt? De productie van PCR plastic begint met de inzameling van post-consumer waste. Door gespecialiseerde sortering (al dan niet met de hand), grondige reiniging en opnieuw verhitten en vermalen ontstaat de PCR korrel (granulaat). Dit  granulaat wordt vervolgens gebruikt om nieuwe producten van te maken.

2. Wat is het verschil met andere recyclestromen?

Een andere recyclestroom is PIR: Post Industrial Recycle of Regrind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van post-industrial waste. Dit is afval dat ontstaat bij het productieproces van producten. Dit kan materiaal zijn dat op de vloer van de fabriek terecht is gekomen of materiaal met een productiefout. Veel bedrijven recyclen hun eigen stroom post-industrial waste al, waardoor dit materiaal niet beschikbaar is op de vrije markt.

Post-consumer waste ontstaat daarentegen bij de eindgebruiker. Voorbeelden hiervan zijn papierafval, groenafval en plastic verpakkingen die de consument in de vuilnisbak gooit. Dit wordt nog niet op grote schaal gerecycled omdat de loop groter is, waardoor de onzekerheid qua zuiverheid en uniformiteit van het materiaal toeneemt. Aangezien het de grootste afvalstroom is, valt juist hier de meeste milieuwinst te behalen.

3. Wat is het voordeel van PCR plastic ten opzichte van virgin plastic?

Hergebruik van plastic dat al gemaakt is, is niet alleen een kosteneffectief proces, maar ook een afvalverminderend proces. Daarnaast vergt de verwerking van het gebruikte plastic minder waterverbruik, minder fossiele brandstoffen en minder energie. Het gebruik van PCR heeft ook nog indirecte voordelen. Hieronder ziet u alle voordelen op een rijtje:

 • Minder gebruik van fossiele grondstoffen
 • Vermindering van CO2-uitstoot tot wel 85%
 • Minder waterverbruik
 • Minder energieverbruik
 • Vermindering van de hoeveelheid afval
 • Kan na gebruik weer gerecycled worden
 • Het laat de consument zien dat merkeigenaren zich zorgen maken over de impact van hun productverpakking op het milieu
 • Het gebruik van PCR-plastic helpt bij het creëren van een circulaire economie.

4. Wat zijn de nadelen van PCR?

Uiteraard kent het materiaal ook nadelen. PCR-plastic mag bijvoorbeeld (nog) niet worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie, vanwege de strenge regelgeving rondom voedselveiligheid. Doordat de loop van het materiaal groot is, groeit de onzekerheid wat betreft zuiverheid en uniformiteit van het materiaal. Hierdoor kan het bijvoorbeeld ook onduidelijk zijn of het materiaal schadelijke stoffen bevat.

Ook is het nog niet mogelijk om een UN-goedkeuring te krijgen. Dit komt doordat de praktijk de wetgeving nog op voor loopt. Om een UN-goedkeuring te kunnen krijgen moeten grondstofleveranciers een bepaalde garantie kunnen geven die vervolgens in de wetgeving wordt vastgelegd. Aanvragen hiervoor zijn al ingediend in Brussel door grote partijen zoals Suez. Zie vraag 4.a voor meer informatie over UN-goedkeuring.

Verder zijn sommige kleuren PCR-plastic moeilijk om te maken, omdat het materiaal niet volledig transparant is. Met name lichte, transparante en pastelkleuren zijn lastig. Kleuren vanaf de midden range zijn altijd mogelijk. Wanneer het afval zeer goed handmatig gescheiden wordt, zijn zelfs transparante en lichte kleuren mogelijk.

Wat is pcr? Hier wordt pcr kunststorf verwerkt.
– Nauwkeurige handmatige scheiding bij onze recyclingfabriek REKS.

 

4.a. Wat is een UN-goedkeuring? 

Als een verpakking een UN-goedkeuring heeft, wil dat zeggen dat de verpakking getest en gecertificeerd is onder toezicht van nationale autoriteiten. De UN-keuring bestaat uit een aantal testen, waaronder luchtdruk-, val- en stapeltesten. De goedkeuring is gebaseerd op een specifieke verpakkingssamenstelling, waaronder ook de sluiting, type tape en het gebruikte absorptiemateriaal valt. Goedgekeurde verpakkingen krijgen een UN-markering waarin het type verpakking, verpakkingsgroep, maximale gewicht of luchtdruk, vloeistof of vaste stof markering, productiejaar en registratienummer vermeld staat. De UN-markering moet altijd goed zichtbaar en in een bepaalde grootte op de verpakking permanent te zien zijn.

5. Welke producten van PCR-plastic bieden wij aan?

Beiden zijn gemaakt van gerecycled LDPE/HDPE, alleen bij PCR is het een gegeven dat het van post-consumer afval komt. In tegenstelling tot rLDPE/rHDPE, waar het bijvoorbeeld ook van post-industrial afval gemaakt kan zijn. Post-industrial afval wordt door veel bedrijven al gerecycled. Bij post-consumer afval is dat lang niet altijd het geval.

We produceren al heldere krimpfolies met 50% PCR met een dikte van 35my, potgrondfolies met zelfs 80% PCR vanuit REKS en transparante en translucente inzamelzakken van wel 99% PCR.

Dit zijn slechts voorbeelden van de mogelijkheden met ons PCR-materiaal. Per situatie en toepassing kunnen wij in overleg met de klant kijken naar de kansen die er liggen qua inzetbaarheid.

6. Waar komt ons PCR vandaan?

De afvalstromen die verwerkt worden tot nieuw materiaal komen uit heel Europa. De huidige capaciteit is 10.000 ton per jaar met het doel om deze al eind 2020 te verdubbelen. Waar voorheen deze afvalstromen in enorme hoeveelheden vanuit Europa naar Azië werden verscheept, of binnen Europa tot lagere kwaliteit (minder homogeen) regranulaat werden verwerkt, biedt onze recyclingfabriek REKS met deze capaciteit nu een antwoord op de toegenomen exportproblematiek en de stijgende behoefte aan hoogwaardige plastic verpakkingen met gerecyclede content.

De fabriek voldoet aan alle hoge Europese eisen voor bijvoorbeeld water management, energie management, Arbo-eisen, REACH en verwerking van restafval. Hiermee bent u verzekerd van een hoogwaardige kwaliteit folie die op een veilige en verantwoorde wijze is geproduceerd met gecertificeerd PCR-materiaal.

Lees hier meer over REKS.

Bekijk hieronder de bedrijfsfilm van REKS!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de inzet van PCR in uw folie?

Neem dan contact op met een van onze ervaren werknemers via onderstaand contactformulier. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.

Dit artikel is gepubliceerd op: 02-01-2021.  Voornaam:

  Achternaam:

  Bedrijf:

  Telefoon:

  E-mail:

  Bericht:

  Hoe heeft u ons gevonden?

  Naar welke vestiging wilt u het bericht sturen? (Nederland/Kosovo) :

  Door: Theo Schilder Director of Business Development 2 januari 2021