ISCC PLUS MBA certificering

Al sinds de oprichting bewijst KIVO zich door ontwikkelingen die de klanten verder helpen. Dit merkt u niet alleen in onze kwaliteit, maar ook in kostenbesparingen en verduurzaming. Een nieuwe recente ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid is het behalen van de ISCC PLUS MBA certificering. ISCC , wat staat voor International Sustainability and Carbon Certification, is een geavanceerd programma en het eerste wereldwijd erkende certificatieplan voor biomassa en bio-energie.

Het systeem rust op 4 pijlers:

  • vermindering van uitstoot van broeikasgassen
  • bescherming van land met hoge biodiversiteit
  • ontbossingsvrije toeleveringsketens
  • milieuvriendelijke productie ter bescherming van grond, water en lucht.

In het geval van plastic betreft het enkel materiaal waarvan de grondstof voortgekomen is uit duurzame bronnen. Hierbij kan gedacht worden aan grondstof verkregen uit mechanische (lees ook: wat is mechanische recycling?) en chemische recycling (lees ook: wat is chemische recycling?) van plastic afval, maar ook uit olie van andere bronnen zoals houtafval of gebruikte frituurolie.

De volumes zijn nu nog te klein om productieplant op te laten draaien. Daardoor zijn granulaatproducenten genoodzaakt om die volumes bij te mengen met de fossiele stromen. Het is op deze manier onmogelijk om granulaten te produceren met een gefixeerd aandeel “groen”, maar omdat het zeker is dat in de keten een aandeel groen aanwezig is, kun je dat aandeel wel als gebruiker kopen. De leverancier moet dan goed administreren hoeveel groen materiaal in het systeem is binnengekomen en hoeveel groen materiaal op papier wordt verkocht. Deze 2 stromen moeten in balans blijven.

Deze manier van werken, die we ook kennen van de Groenestroom Certificaten, wordt de Mass Balance Approach (MBA) genoemd. Dit systeem kan door de hele toeleveringsketen uitgerold worden, met als belangrijkste voorwaarde voor iedere systeemgebruiker: in- en uitvoer van groen materiaal moet in balans zijn. Zie figuur 1 voor een illustratie.

Figuur 1: De massabalans benadering door de toeleveringsketen. Bron: ISCC

 

ISCC ziet erop toe dat dit proces van monomeer tot eindproduct correct verloopt. Iedere systeemgebruiker wordt separaat geauditeerd en er zijn zeer strenge voorwaarden aan de certificering verbonden. Groen moet ook echt groen zijn en onjuiste claims of onverklaarbare verschillen tussen in- en uitvoer moeten worden voorkomen. KIVO heeft aangetoond aan deze voorwaarden te voldoen en zal zich inspannen om deze mooie circulaire ontwikkeling tot een succes te maken.

Na de mooie ontwikkelingen op gebied van inzet van gerecycleerde materialen is dit een nieuwe stap die past in ons streven om op termijn flexibele plastics te produceren die voor vele toepassingen het meest functionele EN milieuvriendelijkste alternatief zijn.

Voor meer info over ISCC en de mogelijkheden voor het inzetten van duurzame flexibele folies en verpakkingen, neem dan contact met ons op.