Verduurzaming van plastic verpakkingen voor Spotta’s folderpakketten

Innovatie door minimalisatie en integratie van gerecycled materiaal

Bij KIVO geloven we sterk in de overtuiging dat verpakkingsoplossingen milieuvriendelijk moeten zijn, zonder compromis op prestatie of functionaliteit. Onze klant Spotta, de grootse verspreider van reclamefolders in Nederland, denkt hier hetzelfde over.  Dit artikel toont aan hoe KIVO met aanpassingen in de productie van de plastic verpakkingen voor Spotta een verduurzamingsslag heeft gerealiseerd.

Achtergrond

Spotta heeft zich altijd ingezet voor het voorkomen en reduceren van de milieu-impact van zowel hun producten, hun eigen proces als organisaties waarmee ze samen werken. Het belang van duurzaamheid is zichtbaar in hun recente initiatieven zoals InMijnBus, waarmee huishoudens kunnen kiezen voor het ontvangen van een folderpakket speciaal samengesteld voor hun buurt, een persoonlijk samengesteld folderpakket of om geen folders te ontvangen.  Dit initiatief helpt de hoeveelheid ongewenst drukwerk te verminderen, wat leidt tot minder papierafval en een lagere CO2-uitstoot.

De uitdaging

Ondanks de inspanningen van Spotta om het papiergebruik te verminderen, bleef de plastic verpakking rondom de folders een punt van zorg. Het plastic zorgt ervoor dat de folders droog en intact blijven, maar draagt ook bij aan het afvalprobleem.

De oplossing

KIVO heeft in samenwerking met Spotta een doorbraak bereikt in het verminderen van de dikte van de plastic verpakking. Door innovatieve productietechnieken en materialen is het gelukt de dikte van de plasticfolie met maar liefst 60% te reduceren. Dit is een belangrijke stap voorwaarts omdat elke micron reductie op grote schaal een aanzienlijke vermindering van het gebruik van grondstoffen betekent.

Daarnaast is de nieuwe folie samengesteld uit 25% gerecycled plastic (PCR). Dit is niet alleen een winst voor het milieu door het hergebruik van deze duurzamere materialen, maar draagt ook bij aan de circulariteit van het product. De verpakking zelf is namelijk ook 100% recyclebaar.

Impact van deze innovatie

De vermindering in dikte en de integratie van gerecycled plastic hebben een indrukwekkende impact op de ecologische voetafdruk van de verpakking. Spotta bespaart alleen al door het inzetten van 25% gerecycled plastic, jaarlijks 320.000 kg aan CO2-uitstoot (geverifieerd door een LCA-study van CE Delft), wat overeenkomt met de voordelen van het planten van ongeveer 14.400 bomen.

Toekomstvisie

Deze ontwikkelingen zijn onderdeel van een bredere strategie van KIVO om de duurzaamheid van hun producten continu te verbeteren, in lijn met onze Duurzaamheidspropositie 2.0. KIVO streeft ernaar om niet alleen te voldoen aan de huidige normen maar ook om toekomstige uitdagingen in de verpakkingsindustrie te anticiperen en daarop proactief te acteren.

Conclusie

De samenwerking tussen KIVO en Spotta laat zien hoe bedrijven door innovatie en het omarmen van duurzame initiatieven niet alleen hun milieu-impact kunnen verminderen, maar ook een norm stellen binnen de branche. Deze casestudie bewijst dat functionele efficiëntie en duurzaamheid succesvol kunnen samengaan.

Eens vrijblijvend sparren over het verduurzamen van uw plastic verpakkingen?

Vul dan onderstaand contactformulier in.  Voornaam:

  Achternaam:

  Bedrijf:

  Telefoon:

  E-mail:

  Bericht:

  Hoe heeft u ons gevonden?

  Naar welke vestiging wilt u het bericht sturen? (Nederland/Kosovo) :