KIVO staat met Plesstics op tegen plasticproblematiek

Het imago van plastic wordt steeds negatiever. Dit wordt versterkt door de groter wordende plastic soep in de oceanen en de berichtgeving hierover. Vanuit de industrie zijn we van mening dat wij, ook al zijn we plastic producent, ook ons steentje bij kunnen dragen om de plastic stroom te verkleinen.

KIVO staat daarom met de stichting Plesstics op tegen de plastic problematiek.

Plesstics is een onafhankelijk platform, waar naast producenten en leveranciers uit de plasticindustrie, ook andere betrokken partijen uit de hele keten kunnen samenwerken. Om als één team, één gezamenlijk doel te behalen: het verlagen van het plasticgebruik, en het aanpakken van de plasticproblematiek, binnen de eigen invloedssfeer.

Via de site www.plesstics.com en meerdere socialmediakanalen publiceren we videoboodschappen waarin we diverse onderwerpen aansnijden rondom de plastic soep problematiek.

Bekijk de trailer en afleveringen op de website van Plesstics!