KIVO LLC voldoet aan Vlarema 7 wet

KIVO LLC BQA Certificaat

Onlangs is in Vlaanderen (Belgium) een nieuwe wet van kracht geworden, de Vlarema 7. Een onderdeel van deze wet is dat afvalzakken voor 80% uit gerecycled materiaal moeten bestaan, waarvan minimaal 50% post-consumer recycled is (PCR).

Binnen KIVO zijn wij heel blij met deze nieuwe wet, doordat dit een stimulans is om gerecycled plastic te gebruiken. Daarnaast zorgt het voor meer transparantie omtrent het inzetten van gerecycled plastic. Dit alles zorgt ervoor dat de keten waarin wij opereren steeds verder verduurzaamt.

Om aan deze wet te voldoen was het van belang om ge-audit te worden en een certificaat te behalen. Dit is, geheel in lijn der verwachting, inmiddels gebeurd en wij hebben van BQA, Belgian Quality Association het ‘Certificate of quality management system for recycling – and production companies – QA-cer system 2’ ontvangen, waardoor wij in staat zijn geacht om de traceability van onze gerecyclede grondstoffen te kunnen waarborgen en daardoor aan de Vlarema 7 wet voldoen.

Binnen KIVO streven we ernaar om de ecologische footprint te minimaliseren, binnen elke stap van de productie- en distributieketen. Dit is dan ook weer een stap in de goede richting.