Duurzaamheid & Milieu

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering van KIVO Plastic Verpakkingen. Als organisatie wil KIVO Plastic Verpakkingen verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het beleid van KIVO Plastic Verpakkingenis er op gericht de doelstellingen mede te bereiken door met maatschappelijk verantwoord ondernemen een optimale balans te zoeken tussen People, Planet en Profit. Op deze manier willen wij het goede voorbeeld zijn voor onze stakeholders en hen inspireren om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen.


Circulaire Economie


KIVO Plastic Verpakkingen is bewust bezig de ecologische voetafdruk van haar activiteiten te verminderen. Hierdoor besteden wij veel aandacht om een circulair economisch beleid te voeren. Dit door het gebruik van grondstoffen te verminderen, hergebruik en recycling te bevorderen en afvalproductie te beperken.

Om dit te bereiken werkt KIVO Plastic Verpakkingen op basis van de volgende vijf principes:

Reduce: door het toepassen van diktereductie worden verpakkingen lichter
Reuse: het ontwikkelen van herbruikbare verpakkingen en het stimuleren daarvan
Recycle: productieoverschot wordt ge-regenereert en afval wordt ingezameld voor hergebruik
Redesign: ontwikkelen van nieuwe ontwerpen die het hergebruik mogelijk maken
Renew: gebruik maken van hernieuwbare materialen

Dagelijks zijn wij in ons eigen laboratorium, en in samenwerking met de Universiteit van Wageningen, bezig met de ontwikkeling van verpakkingen die gebaseerd zijn op hernieuwbare materialen en/of biologisch afbreekbaar zijn. Dit om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen als aardolie en de druk op het milieu te verminderen.


Diktereductie


KIVO Plastic Verpakkingen is een aanjager van diktereductie. De voordelen daarvan voor klant en milieu zijn immers eindeloos. Door het inzetten van innovatieve recepturen kunnen bij gelijkblijvende, of zelfs verbeterde eigenschappen toch enorme besparingen behaald worden. Het inzetten van dunnere folies betekent voor minder materiaalkosten per verpakking, minder grondstofverbruik en afval, meer meters op de rol en heeft mede daardoor ook positieve effecten op machinestilstand, transport, opslag en natuurlijk energieverbruik. Diktereducties van maar liefst 50% zijn geen uitzondering. Deze manier van produceren heeft positieve gevolgen voor mens en milieu, wat ons aan het hart gaat.

Diktereductie


Het gebruik van groene energie


KIVO Plastic Verpakkingen is ervan overtuigd dat we een beter bedrijf zijn als we ons samen met onze klanten en medewerkers inzetten voor een betere wereld. We zoeken continu naar duurzame oplossingen, investeringen en initiatieven. We willen duurzame waarde creëren voor onze klanten, stakeholders en de samenleving als geheel. Dit uit zich onder andere door het gebruik van groene energie. Onlangs zijn er op onze vestigingen in Zwolle en in Volendam een enorm aantal zonnepanelen geplaatst.
Eigenaar-directeur Robert Kwakman: ‘Flexibel plastic heeft een slecht imago in de markt. Alles wat bijdraagt aan de verdere verduurzaming van ons product pakken we aan. Door de zonnepanelen kunnen we de broodzakken straks energieneutraal produceren.’ (zie onderstaande foto)


ISO 26000


MVO zit al jaren in de normen en waarden van KIVO Plastic Verpakkingen, maar om dit ook inzichtelijk te maken heeft KIVO Plastic Verpakkingen de ISO 26000 als richtlijn gebruikt. Met deze internationale richtlijn is het mogelijk MVO aanwijsbaar te integreren in werkwijzen en procedures. De ISO 26000 richtlijn is een gedegen onderbouwde paraplu voor MVO-initiatieven waarbij KIVO Plastic Verpakkingen aansluiting heeft gevonden. Naast op formele wijze geeft KIVO Plastic Verpakkingenjuist ook op praktische wijze invulling aan de ISO 26000 richtlijn door middel van een zogenaamde “zelfverklaring”. Deze zelfverklaring en de bijbehorende referentiematrix zijn opgesteld volgens de NPR 9026+C1. U vindt ze hieronder weergegeven, compleet met links naar documenten voor onderbouwing.

Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Referentiematrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Code-of-Conduct NRK

Code-of-Conduct KIVO Plastic Verpakkingen


Keten efficiency


KIVO Plastic Verpakkingen heeft al meerdere keren de 1ste prijs van de MJA Keten Efficiency gewonnen binnen de kunststofbranche. De Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) is een vrijwillige – maar niet vrijblijvende – afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency van producten, diensten en processen te verbeteren en daarbij het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. In dat kader is de MJA gemaakt voor het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Met als resultaat dat de hoeveelheid benodigde energie per eenheid product of dienst vermindert. MJA heeft betrekking op activiteiten binnen het bedrijf en in de keten, en op duurzame energie.

Dit hebben wij bereikt door:

– Diktereductie
– Werken met de nieuwste grondstoffen
– Inzet biobased materialen
– Inzet regeneraat
– Aanjager circulaire economie
– Conformeren aan afspraken binnen de industrie/(plaatselijke)overheid


Partner van Rethink


Ten slotte zijn wij partner van Rethink. Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie. Rethink zet zich in voor o.a. de CO2-emissie reductie en streeft naar een circulaire economie. Voor meer informatie en leuke papers over waar wij ons als industrie voor inzetten, druk dan op de afbeelding hieronder!