Duurzaamheid & Milieu

KIVO is zich bewust van haar rol op het milieu.
Het produceren van folies kost niet alleen, zoals bij alles wat geproduceerd wordt, energie en grondstoffen. Folies, gemaakt van plastics, dragen helaas ook bij aan de afvalberg. KIVO is zich hiervan bewust en is daarom een programma aan het uitrollen met als doel een actieve bijdrage te leveren aan het verkleinen van de afvalberg. Een programma die aansluit op alle eerdere initiatieven welke KIVO de afgelopen jaren heeft ondernomen om de afvalberg te verminderen zoals dat binnen haar mogelijkheden ligt. Als KIVO streven wij naar het minimaliseren van de ecologische footprint, binnen elke stap van de productie- en distributieketen.

In de onderstaande afbeelding ziet u waar KIVO zich al actief op richt.

Inkoop & Opslag
KIVO’s verduurzaming begint bij de inkoop en opslag van grondstoffen en goederen. KIVO houdt bij de selectie van leveranciers rekening met hun blik op duurzaamheid. Door bij de bron al direct de focus op duurzaamheid te hebben, slaat dat over op het daaropvolgende productieproces. Daarnaast is KIVO aangesloten bij ”Operation CleanSweep” om te voorkomen dat afval en grondstof (ongecontroleerd) gaat zwerven. Lees hier meer over in de blog over Inkoop & Opslag.

Research & Development
Een groot deel van de verduurzaming komt binnen KIVO vanuit productontwikkeling. Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van grondstoffen te verminderen, hergebruik en recycling te bevorderen en productieoverschot te beperken. Lees hier meer over in de blog over duurzame productontwikkeling.

Duurzaam produceren
Vervolgens wordt er tijdens het produceren natuurlijk ook rekening gehouden met de impact op het milieu. Op alle fabriekslocaties in Nederland zijn honderden zonnepanelen aanwezig. Hierdoor kunnen een hoop producten energie neutraal geproduceerd worden. Daarnaast investeert KIVO veel in nieuwe energiezuinige duurzame productiemachines. Ten slotte wordt er binnen KIVO lean geproduceerd voor optimale efficiƫntie en minimaal afval. Het afval dat wordt geproduceerd worden gerecycled om opnieuw gebruikt te worden. Dit onderwerp zal verder worden in een blog die binnenkort wordt geschreven.

Opslag & Transport
Daarnaast wordt er bij KIVO sterk rekening gehouden bij de opslag en transport van haar goederen. KIVO hanteert minimale tussen- en eindvoorraden met efficiƫnt transport, dat gedaan wordt door nieuwe zuinigere vrachtwagens. Hier zal binnenkort een blog over geschreven worden.

Dunnere folies door diktereductie
KIVO is kampioen in diktreductie. Het gebruik van dunnere folies vraagt minder grondstoffen, meer meters op de rol en geeft minder afval. Diktereducties tot wel 50% zijn geen uitzondering. Een snellere vermindering van de impact op het milieu is haast niet haalbaar. Binnenkort zal hier een blog over verschijnen.

Hoge en constante productkwaliteit
Door KIVO’s constante productkwaliteit worden de folies optimaal verwerkt bij de klant wat resulteert in minimale verspilling. Daarnaast is er minder verspilling van het eindproduct door langere houdbaarheid en betere bescherming. Hier zal eerdaags ook een blog over geschreven worden.

Recycling
Ten slotte wordt het afval van de retailers in de keten ingezameld en gerecycled. Verdere uitleg hierover volgt in de vorm van een blog.

Certificaten

Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Referentiematrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Code-of-Conduct NRK

Code-of-Conduct KIVO Plastic Verpakkingen