Duurzaamheid & Milieu

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering van KIVO. Als organisatie wil KIVO verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het beleid van KIVO is er op gericht de doelstellingen mede te bereiken door met maatschappelijk verantwoord ondernemen een optimale balans te zoeken tussen People, Planet en Profit. Op deze manier willen wij het goede voorbeeld zijn voor onze stakeholders en hen inspireren om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

MVO zit al jaren in de normen en waarden van KIVO, maar om dit ook inzichtelijk te maken heeft KIVO de ISO 26000 als richtlijn gebruikt. Met deze internationale richtlijn is het mogelijk MVO aanwijsbaar te integreren in werkwijzen en procedures. De ISO 26000 richtlijn is een gedegen onderbouwde paraplu voor MVO-initiatieven waarbij KIVO aansluiting heeft gevonden. Naast op formele wijze geeft KIVO juist ook op praktische wijze invulling aan de ISO 26000 richtlijn door middel van een zogenaamde “zelfverklaring”. Deze zelfverklaring en de bijbehorende referentiematrix zijn opgesteld volgens de NPR 9026+C1. U vindt ze hieronder weergegeven, compleet met links naar documenten voor onderbouwing.

Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Referentiematrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Code-of-Conduct NRK

Code-of-Conduct KIVO